PCI De Goede Herder

In het weekend van 16 en 17 november – door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘Werelddag van de armen’- vragen we aandacht voor de Parochiële Caritas Instelling ‘De Goede Herder’, kortweg Caritas. Als Caritas willen we, vanuit de parochie, mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. We doen dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen.

Als Caritas zijn we afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Op de “Werelddag van de armen” is daarom de meeropbrengst van de collecte bestemd voor onze Caritas en daarmee dus voor noden van mensen in onze eigen omgeving.

Diaken Wilchard Cooijmans
PCI “De Goede Herder”
tel. 0413-477741 (maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur)
email:
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 3651 26, RK Parochie H. Oda