Afscheid bestuurslid Mw. Tonny van Genugten

Na een zittingsperiode van 7 jaar heeft Tonny van Genugten onlangs afscheid genomen als lid van het parochiebestuur. Tonny kwam in het bestuur in 2012, na de fusie met Son en Breugel, als vertegenwoordigster van de Boskantse gemeenschap. Vanuit haar geloof en sociale bewogenheid is Tonny altijd zeer betrokken geweest bij de geloofsgemeenschap. Zij is iemand die er wil zijn voor mensen, zeker als ze hulp nodig hebben. Zij is een echt ‘mensen-mens’. Vanuit die betrokkenheid heeft zij haar bijdrage geleverd aan het parochiebestuur, in een tijd waarin zich ingrijpende ontwikkelingen hebben voltrokken en waarin beslissingen genomen moesten worden die lang niet altijd gemakkelijk waren.

Het Parochiebestuur en het Pastoraal Team zijn Tonny heel veel dank verschuldigd voor haar inzet en collegialiteit en wensen haar graag voor de toekomst het allerbeste toe.