Herdenking Market Garden

75 jaar geleden werd een deel van het zuiden van Nederland bevrijd. Zaterdag 14 september stonden tienduizenden mensen langs de weg van de zogenoemde Corridor waar een historische tocht van Amerikaanse paratroepers werd gehouden. Onder de deelnemers van deze tocht was ook pastoor Robert van Aken, die in de huid kroop van een US-Army chaplain.

De parochie Heilige Oda heeft  in gebed, daad en muziek haar dankbaarheid geuit voor de bevrijders en degenen die hun leven hebben gegeven. In het kader van ‘remember september’ is er gebeden in alle zondagsmissen, werd een bevrijdingsconcert gegeven en ook deelgenomen aan de optocht met historische voertuigen. Zelfs bij de redactie van KRO-NCRV is de deelname van onze parochie aan de optocht niet onopgemerkt gebleven. De nieuwsfeed van deze omroep vermeld ‘Brabantse pastoor vertolkt aalmoezenier Amerikaanse bevrijders’. Dankzij de prachtig gerenoveerde Dodge US Army legertruck van Gerard Kuijpers kon Gerard een sergeant en pastoor Robert van Aken een legeraalmoezenier van het 101ste Airborne Division vertolken. ‘Het was indrukwekkend om zo ontzettend veel mensen langs de wegen te zien. En op een realistische wijze, als aalmoezenier, een beetje hoop te midden van zoveel ellende uit te beelden’, aldus pastoor van Aken.

Onder de meer dan 150.000 geallieerde troepen die op 6 juni 1944 deelnamen aan de invasie van Normandië waren tal van veldaalmoezeniers, ongewapende priesters in militair uniform die aan de stervende of gesneuvelde soldaten de laatste sacramenten toedienden. In alle krijgsmacht-onderdelen van de geallieerden deden geestelijken van diverse confessies dienst. In het Engels worden zij allen chaplains genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielden de chaplains zich naast de geestelijke zorg aan het front bezig met het leiden van uitvaarten en het voorgaan in velddiensten. De katholieke aalmoezeniers hadden het bovendien druk met biecht horen. Ook verrichten ze soms medische hand-en-spandiensten.