Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode - Son - Breugel

Welkom

Actueel
Parochie
Wereldkerk
Liturgische agenda

Persberichten

Vieringen

Wie is de Heilige Oda

Algemeen

Team - Bestuur -
Raad

Kerk

Biddende moeders

Informatie Vormsel

Eerste Heilige Communie

Ark Kinderclub

Alpha-cursus

Tienerclub

Jongerengroep

Links

Team

Pastoraal Team
Assistenten
Parochiebestuur
Pastorale raad


Pastoraal Team

Vincent Blom, pastoor - deken

Paul Rens, pastor

pater Pushpa Raj, pastor

Drs. Ir.Manon van den Broek, pastoraal werkende

Mr. Frank van der Geld, diaken

Tim Bangert, diaken

Wilchard Cooijmans, diaken

Het pastoraal team is te bereiken via het pastoraal centrum:

Mgr. Bekkersplein 1,
5491 EB Sint-Oedenrode
0413-477741
secretariaat@heiligeodaparochie.nl

De pastorie in Sint-Oedenrode is te bereiken via: 0413-470128.


Assistenten

Door onderstaande pastores wordt, bij afwezigheid van het pastoraal team, voorgegaan tijdens de wekelijkse vieringen en/of diensten.

Pastor P.J. Bakermans
Diaken J.J. van Gemert
Diaken G.H. Hendriks


Parochiebestuur

Vincent Blom, pastoor-deken (voorzitter),
Alex van den Berk (vice-voorzitter / contacten met torengroepen / pastorale raad)
Peter van den Boogaard (penningmeester)
Wim van der Heijden (bouwkundige zaken / contracten / personeelsbeleid),
Tonny van Genugten-van Genugten (vrijwilligers).


Pastorale raad

Vanuit de parochiegemeenschap:
-Lambert Verhoeven
-Eva Abelova
-Ben Ditmars
-Bart Lathouwers
-Laura Versantvoort
-Manon Meertens
-Marjolein Kuipers
-Marloes Stehmann
-Pietro Strada
-Wim van Dijk
-Jolanda van Soerland
-Sannie de Rooij

Namens het parochiebestuur heeft zitting in de pastorale raad:
-Alex van den Berk

Namens het pastorale team hebben zitting in de pastorale raad:
-Pastoraal werkende Manon van den Broek
-Diaken Wilchard Cooijmans
-Pater Pushpa
-Pastoor Vincent Blom

Doelstelling en taken van de pastorale raad:

  • Is klankbord voor het pastorale team.
  • Denkt mee met het pastorale beleid van de parochie naar de toekomst toe en wil dit ook dragen.
  • Ontvouwt initiatieven voor de parochie.
  • Wil meedenken en meewerken aan een evenwichtig pastoraal plan voor de toekomst van onze parochie op het gebied van de katechese, de diaconie, de liturgie, de gezinnen, jongeren en ouderen, waarbij door het verminderen van priesters, diakens en pastoraal werkenden, de verantwoordelijk van alle gedoopten wordt aangesproken in de opbouw van de Kerk en het dragen van de parochie. Dit conform Handelingen 2, 42-47 en 4, 32-35.
  • Zorgt voor een pastorale continuïteit in de parochie.
(C) 2014 Parochie Heilige Oda, contact/info
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint-Oedenrode (kaart/route)
Telefoon (0413) 477 741
Disclaimer

Voor het laatst bijgewerkt op: 09.11.2014