• 161202-2

  Bezoek kleuters aan de kerststal

  In het kader van het schoolproject rond Kerstmis voor de basisscholen, zullen de kleuters vanaf 15 december tot 23 december in de gelegenheid worden gesteld de kerststal in een van […]

  Lees meer »
 • 161202-1

  Kerstmis: Alles is familie

  Ook dit jaar biedt de parochie een kerstproject aan, aan de basisscholen van Sint-Oedenrode. Het thema van Kerstmis in de parochie is: ‘Een gezin als alle anderen’. Voor de kinderen […]

  Lees meer »
 • collagebr2

  Gevormd!

  26 Tieners uit onze parochie hebben afgelopen weekend het sacrament van het Vormsel ontvangen.   Zaterdag 26 november werden Patricia Noach, Diede van Wijk, Remco Vogels, Julianna Podgorska, Olivier Brugel, Samuel […]

  Lees meer »
 • 161129-3

  Kerststerren en starwars

    MAANDAG 12 DECEMBER 2016 – 20.00 UUR MEDIAPRIESTER  RODERICK VONHÖGEN OVER KERSTSTERREN EN STARWARS In de voorbereiding op het Kerstfeest gonst het van de symboliek. Op alle mogelijke manieren […]

  Lees meer »
 • 161129-1

  Bezinningsavond nieuwe Onze Vader

  Zondag 27 november is voor het Nederlandse taalgebied een herziene tekst van het Onze Vader in gebruik genomen. In de komende jaren worden wereldwijd alle Misteksten opnieuw vertaald vanuit het […]

  Lees meer »
 • 161125-1

  Adventsactie 2016

  Adventsactie 2016: solidariteit met moeders en kinderen De bisschoppelijke Adventsactie vraagt aandacht voor de allerarmsten. Dit jaar richt de Adventsactie zich in het bijzonder op solidariteit met moeders & kinderen. […]

  Lees meer »
 • 151120-1

  Oecumenisch avondgebed in de Advent

  “Leven uit verwachting”: dat is het thema van de reeks oecumenische vieringen in de adventstijd. In de advent willen we samen met de protestantse gemeente van Sint-Oedenrode-Son en Breugel weer […]

  Lees meer »
 • 151124-2

  Kerstpakkettenacties

  De kerstpakkettenacties van de gezamenlijke kerken gaan weer van start! Er zijn in onze gemeenten nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze […]

  Lees meer »
 • 161120-2

  In 2018 opnieuw op bedevaart

  Aan het einde van de feestelijke Eucharistieviering op zondag 20 november, bij de afsluiting van het Heilig Jaar en de reünie van de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna, […]

  Lees meer »
 • 161120-1

  Feestelijke reünie bij afsluiting Heilig Jaar

  Zondag 20 november heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. De Porta Sancta, de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek, is door hem gesloten. Pas […]

  Lees meer »
 • 161117-1

  Mededeling van het parochiebestuur n.a.v. intentieverklaring

  In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de parochie Heilige Oda, in nauw contact met het bisdom, de ontwikkelingen gevolgd die moeten leiden tot de realisatie van het centrumplan […]

  Lees meer »

Laatste Parochie nieuws

collagebr2

Gevormd!

26 Tieners uit onze parochie hebben afgelopen weekend het sacrament van het Vormsel ontvangen.   Zaterdag 26 november werden Patricia Noach, Diede van Wijk, Remco Vogels, […]

161129-3

Kerststerren en starwars

  MAANDAG 12 DECEMBER 2016 – 20.00 UUR MEDIAPRIESTER  RODERICK VONHÖGEN OVER KERSTSTERREN EN STARWARS In de voorbereiding op het Kerstfeest gonst het van de […]

161125-1

Adventsactie 2016

Adventsactie 2016: solidariteit met moeders en kinderen De bisschoppelijke Adventsactie vraagt aandacht voor de allerarmsten. Dit jaar richt de Adventsactie zich in het bijzonder op […]

Evangelie van de dag

Heiligen van de dag:
H. Franciscus Xaverius, priester (gedachtenis)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 9,35-38.10,1.6-8.
In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.'
Hij riep zijn twaalf leerlin­gen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.
gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkon­digt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
Voor niets hebt gij ontvan­gen, voor niets moet gij geven.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org